dr Rachel Korazim

Urodzona w Izraelu w rodzinie pochodzącej z Węgier. Skończyła studia na uniwersytecie w Hajfie, otrzymując dyplom magisterski z literatury Holokaustu i doktorat w dziedzinie edukacji żydowskiej. Do 2008 roku pełniła funkcję dyrektora departamentu nauczania na odległość w Żydowskiej Agencji w Jerozolimie. Zna bardzo dobrze problemy edukacji w małych społecznościach żydowskich w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Europie. W ciągu ostatnich 10 lat wspomagała inicjatywy edukacyjne na Węgrzech – uzyskane efekty posłużyły napisaniu pracy doktorskiej, którą obroniła w 2007 roku. Rachela wygłasza wykłady ze współczesnej literatury izraelskiej, związków między Izraelem a Diasporą oraz społecznych problemów nurtujących państwo Izrael. Obecnie tworzy programy i materiały edukacyjne oraz prowadzi szkolenia dla edukatorów w Stanach Zjednoczonych.

ul. Twarda 6

00-105 Warszawa

Tel.: 022 - 620 34 96

www.schorr.edu.pl

schorr@jewish.org.plFundacja im. profesora Mojżesza Schorra

oraz Zakład Hebraistyki Wydziału Orientalistycznego

Uniwersytetu Warszawskiego


zapraszają na wykłady


dr Rachel Korazim

Mniejszości w IzraeluUniwersytet Warszawski

Wydział Orientalistyczny

sala Schayera, 1 piętro


27 maja

godz. 12:00

(Wykład w języku hebrajskim)

28 maja

godz. 18:20

(Wykład tłumaczony na język polski)


Izrael często określa się jako państwo żydowskie. Ale 23 % jego ludności nie jest Żydami. Druzowie, Ormianie, Beduini, arabscy muzułmanie i chrześcijanie to niektóre z grup mniejszościowych, które współtworzą izraelskie społeczeństwo. Każda z tych grup jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Wykład oferuje wprowadzenie do wiedzy o nieżydowskich mieszkańcach Izraela. Przyjrzymy się ich tradycjom, strukturze społecznej, wpływowi, jaki wywierają na izraelskie społeczeństwo a także delikatnym niekiedy relacjom między nimi a ludnością żydowską. To wykład wprowadzający do planowanego w przyszłości kursu nauczania na odległość.