Zakład
  Hebraistyki
  UW

    zaprasza na
wykład
Prof. Dr. Efrat Gal-Ed
(Heinrich Heine University Düsseldorf)

The Making of Yiddishland
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
Wydział Orientalistyczny,
Zakład Hebraistyki

  17 maja 2017
  godz. 13.10 - 14.40          
  Zakład
  Hebraistyki
  UW

    zaprasza na
wykład (w j.hebrajskim)
Prof. Yigal Schwartz
(Ben-Gurion University of the Negev)
How and when the new Hebrew literature began
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
Wydział Orientalistyczny,
Zakład Hebraistyki

  20 kwietnia 2017
  godz. 15.00 - 16.30